Skip to content

The wisdom of suleiman

Ishara ya Kiu Yetu

  • by

Tuliona ndani Historia ya Waisraeli kwamba ingawa walipewa Sheria historia yao kupitia Biblia (al kitab) ilikuwa kwa kiasi kikubwa ya kutotii na kutenda dhambi dhidi ya Sheria hii. Nilitaja… Read More »Ishara ya Kiu Yetu