Skip to content

Pisces katika Zodiac ya Kale

  • by

Pisces ni kundinyota la saba la Zodiac, na katika Kitengo cha Zodiac kinachotufunulia matokeo ya ushindi wa Yule Ajaye. Pisces huunda picha ya samaki wawili waliounganishwa na bendi ndefu. Katika horoscope ya leo ikiwa umezaliwa kati ya Februari 20 na Machi 20 wewe ni Pisces. Katika usomaji huu wa kisasa wa unajimu wa nyota ya nyota ya kale, unafuata ushauri wa nyota kwa Pisces ili kupata upendo, bahati nzuri, utajiri, afya, na maarifa juu ya utu wako.

Lakini ilikuwa na maana gani kwa watu wa kale?

Kwa nini Pisces tangu nyakati za kale imekuwa picha ya samaki wawili waliounganishwa na bendi ndefu?

Onywa! Kujibu hili kutafungua horoscope yako kwa njia zisizotarajiwa – kukuingiza kwenye safari tofauti kisha uliyokusudia wakati wa kuangalia ishara yako ya nyota …

In Virgo tuliona kuwa Quran na Biblia zinaeleza kuwa Mwenyezi Mungu Mwenyewe alizifanya nyota za nyota kuwa ni Ishara zinazorejea mwanzo wa mwanadamu. Katika unajimu huu wa kale wa nyota kila sura ilikuwa ya watu wote. Kwa hivyo hata kama wewe ‘si’ Pisces kwa maana ya kisasa ya nyota, hadithi ya kale katika nyota za Pisces inafaa kujua.

Constellation Pisces in the Stars

Hapa kuna nyota zinazounda Pisces. Je, unaweza kuona kitu chochote kinachofanana na samaki wawili walioshikwa pamoja na bendi ndefu kwenye picha hii?  

Picha ya Nyota wanaounda Pisces

Hata kuunganisha nyota katika ‘Pisces’ na mistari haifanyi samaki kuwa wazi. Wanajimu wa mapema walifikiriaje samaki wawili kutoka kwa nyota hizi? 

Kundinyota ya Pisces na nyota zilizounganishwa na mistari

Lakini ishara hii inarudi nyuma kama tunavyojua katika historia ya wanadamu. Hapa kuna zodiac katika Hekalu la Dendera la Misri, zaidi ya miaka 2000, na picha ya samaki wawili wa Pisces iliyozunguka kwa rangi nyekundu. Unaweza pia kuona kwenye mchoro upande ambao bendi inawaunganisha pamoja.

Zodiac ya Misri ya Kale ya Dendera na Pisces iliyozunguka

Ifuatayo ni taswira ya kitamaduni ya Pisces ambayo unajimu umetumia zamani kama tunavyojua.

Picha ya Pisces ya Unajimu

Nini maana ya samaki wawili?

Na bendi imefungwa kwenye mikia yao miwili?

Je, kuna umuhimu gani kwako na kwangu?

Maana ya asili ya Pisces

Tuliona ndani Capricorn kwamba mkia wa samaki ulipokea uhai kutoka kwa kichwa kinachokufa cha mbuzi. Aquarius alionyesha maji yaliyomwagiwa kwa Samaki – Pisces Austrinus. Samaki waliwakilisha umati wa watu ambao wangepokea Maji ya Uhai. Hili lilitabiriwa zamani za kale Nabii Ibrahimu Mwenyezi Mungu alipomuahidi

nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaaniye nitamlaani; na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa.

(Mwanzo 12:3)

na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia; kwa sababu umetii sauti yangu.

(Mwanzo 22:18)

Umati huu ulikombolewa kwa njia ya Mtumishi Ajaye kugawanywa katika makundi mawili

naam, asema hivi, Ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu ili kuziinua kabila za Yakobo, na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa; zaidi ya hayo nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia.”

(Isaya 49:6)

Hapa nabii alizungumza kuhusu ‘kabila za Yakobo’ pamoja na ‘Wamataifa’. Hawa ndio samaki wawili wa Pisces. Isa al Masih PHUH alipowaita wanafunzi wake, aliwaambia

Akawaambia, Nifuateni, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu.

(Mathayo 4:19)

Wafuasi wa kwanza kabisa wa Isa al Masih walitumia alama ya samaki kuonyesha walikuwa wake. Hapa kuna picha kutoka kwa makaburi ya zamani.

Ishara ya samaki na barua za Kigiriki kwenye kaburi la kale
Ishara ya samaki kwenye makaburi ya kale ya Kirumi
Samaki wawili waliochongwa kwenye mwamba

Samaki wawili wa Samaki, makabila ya Yakub na wale wa mataifa mengine yanayomfuata Isa al Masih wana maisha sawa waliyopewa na yeye. Bendi pia inawashikilia sawa katika utumwa.

Bendi – Kupitisha Utumwa

Samaki wawili wa Pisces, ingawa wamepewa maisha mapya ya kiroho, wanaunganishwa pamoja na kundinyota Band. Bendi inashikilia samaki wawili mateka. Lakini tunaona kwato za Mapacha Ram zikija kwenye bendi. Inazungumza juu ya siku ambayo samaki wataachiliwa na Mapacha.

Pisces na Mapacha katika Zodiac. Kwato za Mapacha zinakuja kuvunja Bendi

Haya ndiyo uzoefu wa wafuasi wote wa Isa al Masih leo. Injil inaelezea utumwa wetu wa sasa wa mateso, uozo na kifo – lakini kwa matumaini tukitazamia Siku ya uhuru kutoka kwa utumwa huu (unaowakilishwa katika Pisces na bendi).

Utumwa na kuugua sasa

18 Kwa maana nayahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu.

19 Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu.

20 Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili; si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye atiyevitiisha katika tumaini;

21 kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu.

22 Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina utungu pamoja hata sasa.

23 Wala si hivyo tu; ila na sisi wenyewe tulio na malimbuko ya Roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukikutazamia kufanywa wana, yaani, ukombozi wa mwili wetu.

24 Kwa maana tuliokolewa kwa taraja; lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana, hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani anayekitarajia kile akionacho?

25 Bali tukikitarajia kitu tusichokiona, twakingojea kwa saburi.

(Romance 8:18-25)

Ukombozi unakuja…

Tunasubiri ukombozi wa miili yetu kutoka kwa kifo. Kama inavyoelezea zaidi

50 Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kuurithi ufalme wa Mungu; wala uharibifu kurithi kutokuharibika.

51 Angalieni, nawaambia ninyi siri; hatutalala sote, lakini sote tutabadilika,

52 kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho; maana parapanda italia, na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika.

53 Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa uvae kutokufa.

54 Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, Mauti imemezwa kwa kushinda.

55 Ku wapi, Ewe mauti, kushinda kwako? U wapi, Ewe mauti, uchungu wako?

56 Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati.

57 Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo.

(1 Wakorintho 15:50-57)

Bendi inayozunguka samaki wa Pisces huonyesha hali yetu ya kisasa. Lakini tunasubiri kwa hamu ujio wa Mapacha ili kutuweka huru. Uhuru huu kutoka kwa utumwa hadi kifo hutolewa kwa wote. Katika zodiac ya asili, Pisces haikuongoza maamuzi yako ya kila siku kwa bahati nzuri, upendo na afya bora, kulingana na tarehe yako ya kuzaliwa. Ishara yake ilitangaza kwamba sio tu kwamba ushindi wa Isa al Masih utaturuzuku wanaoishi Water, lakini pia kwamba siku moja atatufungua kutoka katika utumwa wa uozo, shida na kifo ambacho kimetuweka mateka sasa.

Nyota ya Pisces katika Maandiko Matakatifu

Kwa kuwa Nyota inatokana na neno la Kigiriki ‘Horo’ (saa) na maandishi ya Kinabii yanatia alama ya saa muhimu kwetu, tunaona ‘saa’ yao ya Pisces. Samaki walio hai ndani ya maji, lakini bado wamefungwa na bendi alama za Pisces horo kusoma. Maisha ya kweli lakini kusubiri uhuru kamili. 

2 Watawatenga na masinagogi; naam, saa yaja atakapodhania kila mtu awauaye ya kuwa anamtolea Mungu ibada.

3 Na hayo watawatenda kwa sababu hawakumjua Baba wala mimi.

4 Lakini nimewaambia hayo, ili makusudi saa ile itakapokuja myakumbuke ya kuwa mimi naliwaambia. Sikuwaambia hayo tangu mwanzo, kwa sababu nalikuwapo pamoja nanyi.

(Yohana 16:2-4)

11 Na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema;

12 kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile yawapasayo kuyasema.

(Luka 12:11-12)

Tunaishi katika saa ya Aquarius na pia katika saa ya Pisces.  Aquarius alileta maji (Roho wa Mungu) kuleta uhai kwa samaki. Lakini tuko katikati ya Hadithi ya Zodiac na ya mwisho Sagittarius ushindi bado uko mbeleni. Sasa tunakabiliwa na shida, shida, mateso na kifo cha kimwili ndani saa hii, kama alivyotuonya Isa al Masih. Mikanda inayoshikilia samaki ni ya kweli. Lakini hata tunavyoshikiliwa na bendi bado tuna maisha. Roho Mtakatifu anakaa ndani, hutufundisha na kutuongoza – hata katika uso wa kifo. Karibu kwenye saa ya Pisces.

Usomaji wako wa Nyota ya Pisces kutoka kwa Zodiac ya Kale

Wewe na mimi tunaweza kutumia usomaji wa nyota ya Pisces leo na yafuatayo. 

Nyota ya Pisces inatangaza kwamba lazima upitie magumu mengi ili kuingia katika Ufalme. Kwa kweli baadhi ya sifa za kawaida za safari yako ya Ufalme huo ni shida, shida, dhiki na hata kifo. Usiruhusu hili likukatishe tamaa. Kwa kweli ni kwa faida yako kwani inaweza kukuza sifa tatu ndani yako: imani, tumaini na upendo. Bendi za Pisces zinaweza kufanya hili ndani yako – ikiwa huna kupoteza moyo. Ingawa kwa nje unaweza kudhoofika, lakini ndani unafanywa upya siku baada ya siku. Hii ni kwa sababu una malimbuko ya Roho ndani yako. Kwa hiyo hata unapougua kwa moyo wako huku ukingoja kwa hamu ukombozi wa mwili wako, tambua kwamba matatizo haya ya kweli yanafanya kazi kwa faida yako ikiwa yanakufanya upatane na Mfalme na Ufalme wake.

Endelea na Ukweli huu: Kwa rehema zake kuu Mfalme amekuzaa upya katika tumaini lililo hai kupitia ufufuo wa Isa al Masih kutoka kwa wafu, na katika urithi ambao hauwezi kuharibika, kuharibika au kufifia. Urithi huu umetunzwa mbinguni kwa ajili yenu, ninyi ambao kwa imani mnalindwa na nguvu za Mungu hata ujio wa wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Katika hayo yote mnafurahi sana, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo itawabidi kupata huzuni katika kila aina ya majaribu. Mambo haya yamekuja ili ukweli wa imani yenu, ambao ni wa thamani kuu kuliko dhahabu, ambayo huharibika ingawa imesafishwa kwa moto, upate kuwa na sifa, utukufu na heshima wakati Mfalme atakapofunuliwa.

Kwa undani zaidi Pisces na kupitia Hadithi ya Kale ya Zodiac

Mwanzo wa hadithi ya Zodiac ya Kale huanza na Virgo. Ili kuendelea na Hadithi ya Zodiac ya Kale tazama Mapacha.

Pakua PDF ya sura za Zodiac kama kitabu

Maandishi zaidi yanayolingana na Pisces ni:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *