Skip to content

Virgo & Zodiac kama Ishara kwa Maisha yangu

 • by

Surah al-Buruj (Sura ya 85 – Makao ya Nyota) inataja Zodiac na:

Naapa kwa mbingu yenye Buruji!

Na kwa siku iliyo ahidiwa!

Na kwa shahidi na kinacho shuhudiwa!

Surah Al-Buruj 85:1-3

Surah Al-Buruj inasema kwamba ishara za Zodiac ni mashahidi wa Siku ya Hukumu. Lakini hiyo inamaanisha nini?

Ishara kumi na mbili za Zodiac leo zinahusishwa na unajimu na horoscope. Nyota ya leo inatabiri bahati yako kwa tarehe yako ya kuzaliwa kuhusiana na Ishara hizi kumi na mbili za Zodiac. Nyota basi inakuongoza kupata upendo wa kweli (horoscope ya upendo), au bahati nzuri na mafanikio katika mahusiano, afya na utajiri. Hizi Ishara Kumi na Mbili za Unajimu zinazounganisha tarehe zako za kuzaliwa na horoscope yako ya kibinafsi ni:

 1. Virgo: Agosti 24 – Septemba 23
 2. Mizani: Septemba 24 – Oktoba 23
 3. Scorpio: Oktoba 24 – Novemba 22
 4. Sagittarius: Novemba 23 – Desemba 21
 5. Capricorn: Desemba 22- Januari 20
 6. Aquarius: Januari 21 – Februari 19
 7. Pisces: Februari 20 – Machi 20
 8. Mapacha: Machi 21- Aprili 20
 9. Taurus: Aprili 21 – Mei 21
 10. Gemini: Mei 22 – Juni 21
 11. Saratani: Juni 22 – Julai 23
 12. Leo: Julai 24 – Agosti 23

Unajimu na Nyota ya Kisasa

Nyota hutoka kwa Mgiriki horo (ώρα) ikimaanisha ‘saa, msimu au kipindi cha wakati’ na Kigiriki skoposi (σκοπός) ikimaanisha ‘lengo au alama ya kuzingatia’. Unajimu Inatoka kwa nyota (άστρο) ‘nyota’ na nyumba ya kulala wageni (λογια) ‘utafiti wa’. Kwa hiyo wazo katika horoscope hii ya kisasa ya unajimu ni kuashiria wakati wa kuzaliwa kwa mtu kulingana na kundinyota za nyota za zodiac.

Lakini je, hii ndiyo njia ya awali ambayo watu wa kale walisoma unajimu wa zodiac?

Zodiac ni nini? Inatoka wapi?

Ishara kumi na mbili za Zodiac ni nyota za nyota zinazoonekana duniani katika kipindi cha mwaka. Surah al-Furqan inatuambia kwamba Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliyeumba kundi la nyota.

Ametukuka aliye zijaalia nyota mbinguni, na akajaalia humo taa na mwezi unao ng’ara.

Surah al-Furqan: 25:61

Kwa nini Mwenyezi Mungu afanye nyota hizi?  Wazee walitumiaje zodiac na ishara zake kumi na mbili?

Onywa! Kujibu swali hili kutafungua horoscope yako kwa njia mpya kabisa. Inaweza kukuanzisha kwa safari tofauti kisha ulikusudia kuangalia tu nyota ya nyota yako kwa ishara yako ya zodiac…

…katika Al-kitab (Biblia)

Kitabu cha kale zaidi cha Biblia (al kitab), kilichoandikwa hata kabla ya Taurati, kilikuwa Kazi. Ayubu pia anathibitisha kwamba nyota zilitengenezwa na Mwenyezi Mungu:

Yeye afanyaye hizo nyota za Dubu, na Orioni, na hicho Kilimia, Na makundi ya nyota ya kusini.

(Ayubu 9:9)

Vivyo hivyo na Amosi, nabii mwingine wa Biblia

mtafuteni yeye afanyaye Kilimia na Orioni, na kukigeuza kivuli cha mauti kuwa asubuhi, na kuufanya mchana kuwa giza kwa usiku; yeye ayaitaye maji ya bahari, na kuyamwaga juu ya uso wa nchi; Bwana, ndilo jina lake;

(Amos 5:8)

The Pleiades ni nyota zinazounda sehemu ya Taurus kundinyota. Ikiwa Ayubu anazungumza juu yao katika kitabu cha zaidi ya miaka 4000, nyota za zodiac zimekuwa nasi kwa muda mrefu sana. Tunaweza kujifunza jinsi watu wa kale walitumia nyota ya nyota kujiongoza wenyewe tofauti na horoscope ya leo. Tunachunguza hili kwa kuchunguza Virgo ya nyota.

Nyota na Zodiac kutoka kwa Muumba Mwenyewe

Sura al-Furqan, al-Baruj na Kazi inatangaza kwamba nyota za nyota zilikuwa ‘ishara’ zilizofanywa na Mwenyezi Mungu tangu mwanzo wa wakati. Muda mrefu kabla ya ujumbe wa manabii kuandikwa kwenye vitabu, waliwekwa kwenye nyota kama picha za kueleza kisa cha mpango wa Mwenyezi Mungu. Zodiac ya asili haikuwa ya kutuongoza kwa utajiri, upendo na bahati nzuri kulingana na wakati wa kuzaliwa kwetu. Zodiac ilikuwa hadithi ya kuona ili kutuongoza kwenye Njia Iliyo Nyooka.

Tunaona haya kutokana na maelezo ya uumbaji katika mwanzo wa Taurati. Katika siku sita za uumbaji inasema:

Mungu akasema, Na iwe mianga katika anga la mbingu ili itenge kati ya mchana na usiku; nayo iwe ndiyo dalili na majira na siku na miaka;

(Mwanzo 1:14)

Unajimu wa kisasa unadai kwamba unajua mambo na matukio ya wanadamu duniani kulingana na mahali zilipo nyota. Lakini sio nyota zinazoathiri maisha yetu. Ni ishara tu za kuashiria matukio ambayo Muumba alipanga – na Yeye huathiri maisha yetu.

Kwa kuwa uumbaji wa nyota ulipaswa ‘kuweka alama nyakati takatifu’ na horoscope ina maana ‘horo’ (kipindi cha wakati) + ‘skopus’ (kuweka alama kwa kuzingatia), nia ya nyuma ya makundi ya nyota ilikuwa sisi kujua nyota Yake kwa njia ya kumi na mbili. Ishara za Zodiac. Wanaunda Hadithi katika Nyota – unajimu wa asili.

Unajimu na Manabii pamoja

Kuchunguza nyota (unajimu) ili kuashiria nyakati takatifu (horoscope) hakusemi yote ambayo Muumba alipanga kuhusu matukio hayo. Rekodi iliyoandikwa ya Muumba inatoa maelezo zaidi. Tunaona mfano wa haya katika kuzaliwa kwa Isa al Masih PBUH. Injil inarekodi jinsi wanajimu walivyoelewa kuzaliwa kwake kwa kuchunguza nyota. Inasema:

1 Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu, wakisema,

2 Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia.

(Mathayo 2:1-2)

Mamajusi walijua kutoka kwa nyota ‘nani’ aliyezaliwa (Masih). Lakini nyota hazikuwaambia ‘wapi’. Kwa ajili hiyo walihitaji ufunuo ulioandikwa.

3 Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye.

4 Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi?

5 Nao wakamwambia, Katika Bethlehemu ya Uyahudi; kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii,

6 Nawe Bethlehemu, katika nchi ya Yuda, Hu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda; Kwa kuwa kwako atatoka mtawala Atakayewachunga watu wangu Israeli.

(Mathayo 2:3-6)

Wanajimu hao walihitaji manabii kuelewa zaidi kile walichokiona kwenye nyota hiyo. Ni vivyo hivyo kwetu leo. Tunaweza kupata ufahamu ambao wanadamu wa mapema zaidi walikuwa nao kutokana na horoscope ya unajimu ya nyota ya kale ya nyota. Lakini tunaweza kupata ufahamu zaidi kupitia maandishi ya kinabii ambayo yanaendelea zaidi kila ishara ya zodiac. Hivi ndivyo tutafanya kupitia kila ishara ya unajimu ya hadithi asilia ya Zodiac.

Mwanzo wa Hadithi yako ya Zodiac

Hadithi hii iliyoandikwa katika nyota tangu mwanzo wa historia inatoa mwaliko kwako. Inakualika kushiriki katika mpango huu wa ulimwengu wa Muumba. Lakini kabla ya kushiriki katika Hadithi hii lazima tuielewe. Hadithi inaanzia wapi? Leo kusoma horoscope kawaida huanza na Mapacha. Lakini hii haikuwa hivyo tangu nyakati za zamani, wakati ilianza na Bikira (tazama hapa kwa maelezo kutoka kwa Esna Zodiac).

Tunaanza hadithi ya Zodiac huko Virgo.

Nyota Virgo

Hapa kuna picha ya nyota zinazounda Virgo. Bikira ni mwanamke mchanga, bikira. Lakini haiwezekani ‘kuona’ Bikira (mwanamke huyu bikira) kwenye nyota. Nyota zenyewe hazifanyi sura ya mwanamke kwa asili. 

Night sky photo of Virgo. Can you see the Virgin woman?
Picha ya anga ya usiku ya Virgo. Je, unaweza kumwona mwanamke Bikira?
Virgo na mistari ya kuunganisha

Hata tukiunganisha nyota katika kundinyota la Virgo na mistari kama ilivyo kwenye picha hii ya wikipedia, bado ni vigumu ‘kumwona’ mwanamke mwenye nyota hizi, achilia mbali mwanamke bikira.

Lakini hii imekuwa ni Ishara kwa mbali kama kumbukumbu zipo. Virgo mara nyingi huonyeshwa kwa undani kamili, lakini maelezo hayatoka kwa nyota yenyewe.   

Picha ya mwanamke Virgo iliyowekwa kwenye nyota kwa undani sana

Katika Zodiac ya Dendera

Chini ni Zodiac nzima katika Hekalu la Misri huko Dendera, ya tarehe 1st karne ya KK. Zodiac hii ina ishara 12 za Zodiac. Virgo ni mviringo katika nyekundu. Mchoro wa kulia unaonyesha picha za zodiac kwa uwazi zaidi. Unaona kwamba Virgo anashikilia mbegu ya nafaka. Mbegu hii ya nafaka ni nyota spica, nyota angavu zaidi katika kundinyota la Virgo.

Zodiac ya Dendera kutoka Misri. Virgo ni mviringo katika nyekundu

Hapa kuna Spica katika picha ya anga ya usiku, na nyota za Virgo zilizounganishwa kwa mistari.

Nyota ya Virgo iliyo na nyota ya Spica imeonyeshwa

Lakini mtu ajuaje kwamba Spica ni mbegu ya nafaka (wakati fulani sikio la mahindi)? Haionekani katika kundinyota lenyewe, kama vile mwanamke bikira haonekani wazi kutoka kwa kundinyota la Virgo.

Hii ina maana kwamba Virgo – Mwanamke Bikira na mbegu ya nafaka – haikuundwa kutoka kwa nyota wenyewe. Badala yake, Bikira mwenye mbegu ya nafaka alifikiriwa hapo awali kisha akawekwa kwenye kundinyota. Kwa hivyo Bikira na uzao wake alitoka wapi? Nani kwanza alikuwa na Bikira akilini na kisha kumweka yeye na uzao wake kama Bikira kwenye nyota?  

Hadithi ya Virgo kutoka Mwanzo

Peponi, Adamu na Hawa walipoasi, na Mwenyezi Mungu akawakabili na yule nyoka (Shetani) akamuahidi shetani kwamba:

nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake; huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino.

(Mwanzo 3:15)
Persons and their relationships in the Promise of Allah given in Paradise relating between the womans offspring and shaytan
Wahusika na mahusiano yao yalitabiriwa katika Paradiso. Mwanamke aliye na uzao ndio maana ya asili ya Bikira. Wahenga walitumia Nyota ya Virgo kukumbuka Ahadi hii

Mwenyezi Mungu aliahidi kwamba ‘uzao’ (mbegu‘) itatoka kwa mwanamke – bila kutaja muungano wake na mwanamume – kwa hivyo yeye ni Bikira. Uzao huu wa Bikira ungeponda ‘kichwa’ cha nyoka. Mtu pekee aliyezaliwa na mwanamke bikira alikuwa nabii Isa al Masih PBUH. Kuja kwa Masih kutoka kwa Bikira kulitangazwa mwanzoni mwa wakati, kama imeelezewa zaidi hapa. Wanadamu wa kwanza, kukumbuka ahadi ya Muumba, waliumba Bikira pamoja na uzao wake (Spica) na kuweka sanamu yake katika kundinyota ili wazao wao wakumbuke ahadi hiyo.

Hivyo Mpango wa Mwenyezi Mungu, uliotolewa kama picha 12, zinazokumbukwa katika kundinyota za Zodiaki, ulichunguzwa, kuambiwa na kusimuliwa tena katika karne kutoka kwa Hadhrat Adam hadi. Hazrat Nuh/Nuh. Baada ya gharika, wazao wa Nuhu walipotosha hadithi ya asili na ikawa nyota kama inavyotumiwa leo.

Isa al Masih na Nyota yako Bikira

Nabii Isa al Masih S.A.W alisoma Nyota hii ya Bikira aliposema:

23 Naye Yesu akawajibu, akasema, Saa imefika atukuzwe Mwana wa Adamu.

24 Amin, amin, nawaambia, Chembe ya ngano isipoanguka katika nchi, ikafa, hukaa hali iyo hiyo peke yake; bali ikifa, hutoa mazao mengi.

(Yohana 12:23-24)

Nabii Isa al Masih alijitangaza kuwa ni uzao huo – spica – ambayo ingetuletea ushindi mkubwa – zile ‘mbegu nyingi’. ‘Uzao’ huu wa Bikira ulikuwa umekuja kwa ‘saa’ = ‘horo’ maalum. Hakuja saa yoyote ila saa ‘saa’. Alisema hivi ili tuweke alama (skopus) saa hiyo na kufuata hadithi – soma horoscope aliyoweka.

Kwa hivyo Ishara kumi na mbili za zodiac ni za watu wote. Hakuna ishara moja tu ya nyota kwako kulingana na tarehe yako ya kuzaliwa. Ishara 12 huunda hadithi kamili ya kuongoza maisha yako, ukiamua kuifuata, hadi uzima wa milele kupitia uhusiano wa kudumu na Muumba wa Zodiac.

Usomaji wako wa Nyota ya Kila Siku ya Bikira wa Zodiac ya Kale

Manabii waliweka saa takatifu na vipindi vya wakati, waalike sisi kuvitambua, na kuishi ipasavyo. Kwa kuwa horoscope = horo (saa) + skopus (alama ya kuzingatia) tunaweza kufanya hivyo kwa zodiac kwa kutumia rekodi iliyoandikwa ili kuelezea makundi ya Zodiac kikamilifu zaidi. Nabii Isa al Masih PBUH mwenyewe aliweka alama kwa ajili yetu Bikira + Spica ‘saa’. Hapa kuna usomaji wa Nyota kwako kulingana na hii:

Kuwa mwangalifu usiikose hiyo ‘saa’ iliyotangazwa na nabii Isa al Masih kwa sababu wewe ni mwenye shughuli nyingi kila siku kufuatilia mambo yasiyo ya muhimu. Kwa sababu hiyo, wengi watakosa kuwa ‘mbegu nyingi’. Maisha yamejaa mafumbo, lakini ufunguo wa uzima wa milele na utajiri wa kweli ni kufungua siri ya ‘mbegu nyingi’ kwako mwenyewe. Mwombe Muumba kila siku akuongoze kwenye ufahamu. Kwa kuwa Aliweka Ishara katika Nyota za Bikira na vile vile katika rekodi Yake iliyoandikwa, atakupa ufahamu ikiwa utauliza, kubisha na kutafuta. Kwa namna fulani, sifa za Bikira zinazoendana na hili ni udadisi na hamu ya kutafuta majibu. Ikiwa sifa hizi zitakuashiria basi ziweke katika vitendo kwa kutafuta ufahamu zaidi kuhusu Bikira.

Kwa undani zaidi Bikira na Hadithi Kamili ya Zodiac

Endelea kufahamiana na Hadithi kamili kama ilivyotolewa hapo awali kwa kufuata kundinyota za Zodiac hapa chini. Itumie kwa uwongofu wa Njia Iliyo Nyooka.

Pakua PDF ya sura za Zodiac kama kitabu

Kuingia ndani zaidi katika hadithi iliyoandikwa ya Bikira tazama:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *