Skip to content

Taurus katika Zodiac ya Kale

  • by

Taurus ni taswira ya ng’ombe mkali, anayeshtua na pembe zenye nguvu. Katika horoscope ya leo, mtu yeyote aliyezaliwa kati ya Aprili 21 na Mei 21 ni Taurus. Katika tafsiri hii ya kisasa ya nyota ya nyota ya nyota, unafuata ushauri wa horoscope kwa Taurus kupata upendo, bahati nzuri, utajiri, afya, na ufahamu juu ya utu wako.

Lakini Bull alitoka wapi? Ina maana gani?

Onywa! Kujibu hili kutafungua horoscope yako kwa njia zisizotarajiwa – kukuingiza kwenye safari tofauti kisha uliyokusudia wakati wa kuangalia ishara yako ya nyota …

Katika Zodiac ya kale, Taurus ilikuwa kundi la tisa kati ya makundi kumi na mawili ya unajimu ambayo kwa pamoja yaliunda Hadithi Kubwa. Virgo kwa Sagittarius iliunda kitengo cha unajimu kuhusu Mkombozi Mkuu na mzozo wake wa kufa na Adui Wake. Capricorn kwa Mapacha iliunda kitengo kingine ambacho kilizingatia kazi ya Mkombozi huyu kwa ajili yetu. Taurus inafungua kitengo cha tatu na cha mwisho cha unajimu kinachozingatia Kurudi kwa Mkombozi na Ushindi wake kamili. Kitengo hiki kinafungua na Fahali na kufunga na Simba (Leo) hivyo inahusu mamlaka na mamlaka.

Katika Zodiac ya zamani, Taurus ilikuwa ya watu wote kwani inatabiri matukio yanayoathiri kila mtu. Kwa hivyo hata kama wewe sio Taurus katika maana ya kisasa ya horoscope, hadithi ya kale ya unajimu iliyoingia kwenye nyota za Taurus inafaa kueleweka.

Nyota ya Taurus katika Unajimu

Taurus ni kundi la nyota zinazounda ng’ombe mwenye pembe maarufu. Hapa kuna nyota za Taurus. Je, unaweza kuona kitu chochote kinachofanana na fahali mwenye pembe kwenye picha hii? 

Nyota za Taurus

Hii hapa ni picha ya National Geographic ya Taurus pamoja na picha zingine za unajimu za Zodiac. Je, Fahali anakuja kwa uwazi zaidi?

Taurus katika National Geographic

Angalia nyota za Taurus zilizounganishwa na mistari. Je, unaweza kumtengeneza fahali mwenye pembe bora zaidi? Badala yake inaonekana zaidi kama herufi ya ulimwengu K.

Nyota ya Taurus na nyota zilizounganishwa na mistari

Lakini ishara hii inarudi nyuma kama tunavyojua katika historia ya wanadamu. Hapa kuna zodiac katika Hekalu la Dendera la Misri, zaidi ya miaka 2000, na Taurus iliyozunguka kwa nyekundu.

Taurus katika Zodiac ya Dendera

Kama nyota za zamani za zodiac, picha ya Taurus ya Bull haionekani wazi kutoka kwa kundi lenyewe. Sio asili kutoka kwa nyota. Badala yake, wazo ya Fahali Anayechaji alikuja kwanza. Kisha wanajimu wa kwanza walifunika wazo hili kwenye nyota. Lakini kwa nini? Ilimaanisha nini kwa watu wa zamani?

Taurus Ng’ombe

Picha ya unajimu ya Taurus inaonyesha Bull na pembe maarufu, kichwa chini, malipo. Ni kana kwamba Fahali anaonyeshwa kwa hasira kali – yuko tayari kumpiga mtu yeyote katika njia yake, akisonga mbele kwa nguvu za haraka na zisizo na kikomo.  

Taurus kama picha ya unajimu – na Pleiades iliyozunguka

Kundi la nyota linalojulikana kama the Pleiades (au Dada Saba) katikati ya shingo ya Taurus. Rejea ya kwanza ya moja kwa moja ya Pleiades inatoka katika Kitabu cha Kazi katika Biblia. Hazrat Ayubu aliishi karibu na wakati wa Ibrahim, karibu miaka 4000 iliyopita. Hapo tunasoma:

Yeye afanyaye hizo nyota za Dubu, na Orioni, na hicho Kilimia, Na makundi ya nyota ya kusini.

Ayubu 9:9

Makundi ya nyota, kutia ndani Pleiades (na hivyo pia Taurus) yalifanywa na Muumba mwenyewe. Hapo awali zodiac ilikuwa hadithi yake iliyotolewa kwa watu wa kale kabla ya ufunuo kuandikwa. Kiini cha Hadithi hii kilikuwa ni kuja (Virgo – kutoka kwa Bikira) wa Isa al Masih PBUH. Taurus inaendelea hadithi, lakini huongeza upeo. Pembe za Taurus na utabiri wa Zabur ndio funguo za kuelewa. Masih ilimbidi wanatoka katika ukoo wa Daudi (Cheo ‘Masih’ = ‘Aliyetiwa mafuta’ = ‘Kristo’). Miongoni mwa picha zinazoelezea kuja kwa Masih ni ile ya ‘pembe’.

Taurus na Pembe

Hapo nitamchipushia Daudi pembe, Na taa nimemtengenezea masihi wangu.

Zaburi 132:17

Bali pembe yangu umeiinua kama pembe ya nyati, Nimepakwa mafuta mabichi.

Zaburi 92:10

‘Pembe’ iliwakilisha nguvu na mamlaka. The Mtiwa mafuta (Masih) alikuwa pembe ya Daudi. Katika Ujio wake wa Kwanza hakushika pembe yake kwa sababu yeye alikuja kama Mtumishi. Lakini fikiria Ujio wake wa Pili utakavyokuwa.

1 Karibuni, enyi mataifa, mpate kusikia; sikilizeni, enyi kabila za watu; dunia na isikie, nacho kiijazacho, ulimwengu na vitu vyote viutokavyo.

2 Maana Bwana ana ghadhabu juu ya mataifa yote, na hasira kali juu ya jeshi lao lote; amewaangamiza kabisa, amewatoa waende kuchinjwa.

3 Watu wao waliouawa watatupwa nje, na uvundo wa maiti zao utapaa juu, na milima itayeyushwa kwa damu yao.

4 Na jeshi lote la mbinguni litafumuliwa, na mbingu zitakunjwa kama karatasi, na jeshi lao lote litanyauka kama vile jani la mzabibu linyaukavyo na kupukutika, na kama jani la mtini linyaukavyo na kupukutika.

5 Maana upanga wangu umekunywa na kushiba mbinguni; tazama, utashukia Edomu, na juu ya watu wa laana yangu, ili kuwahukumu.

6 Upanga wa Bwana umeshiba damu, umenona kwa unono, kwa damu ya wana-kondoo na mbuzi, kwa mafuta ya figo za kondoo waume; maana Bwana ana dhabihu huko Bozra, machinjo makubwa katika nchi ya Edomu.

7 Na nyati watatelemka pamoja nao, na mahasai pamoja na mafahali, na nchi yao italewa kwa damu, na mavumbi yake yatanoneshwa kwa shahamu.

8 Maana ni siku ya kisasi cha Bwana, mwaka wa malipo, ili kushindania Sayuni.

Isaya 34:1-8

Kuyeyushwa kwa nyota ndivyo hasa alivyosema Isa al Masih Ishara ya kurudi kwake. Nabii Isaya (700 BC) hapa anatabiri tukio lile lile. Kwa hiyo inaeleza saa ya kuja kwa Masih kuhukumu ulimwengu kwa haki – saa ya Hukumu inayokuja. Imeonyeshwa mbinguni pamoja na Taurus, na imeandikwa katika Kitabu. Anakuja kama Hakimu.

Nyota ya Taurus katika Maandiko

Maandiko ya Kinabii yanatia alama Taurus ‘horo’ hivi.

6 Kisha nikaona malaika mwingine, akiruka katikati ya mbingu, mwenye Injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa,

7 akasema kwa sauti kuu, Mcheni Mungu, na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji.

Ufunuo 14: 6-7

Neno la Kiyunani la saa ya hukumu ni dharauo, sawa na mzizi katika ‘horoscope’. Somo la kinabii linasema hivi saa itakuja na iko saa ambayo inaashiria Taurus katika horoscope ya kale ya unajimu.

Usomaji wako wa Nyota ya Taurus

Wewe na mimi tunaweza kutumia usomaji wa nyota ya Taurus leo. 

Taurus inakuambia kwamba mwisho utakuja na bang kubwa sana kwamba taa zote mbinguni zitazimika. Hakutakuwa na sayari yoyote karibu ili kujipanga na nyota yoyote. Kwa hivyo ni bora kutumia wakati wako vizuri wakati taa bado imewaka. Mahali pazuri pa kuanzia ni kufanyia kazi sifa yako ya unyenyekevu maana Mungu huwapinga wenye kiburi bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa maneno mengine, hakuna utangamano kati Yake na kiburi ndani yako. Na kwa sauti yake mtatafuta rehema nyingi katika hiyo Saa. Tabia atakayoijaribu katika hiyo Saa ni kama unampenda au humpendi. Unajuaje kama unampenda? Kulingana na yeye, ikiwa unazishika amri zake basi unampenda. Angalau, kuzishika amri zake kunamaanisha kuzijua na kuzitenda.

Kupendana ni sifa nyingine ambayo Anathamini sana. Bila shaka wazo lake la upendo ni nini linaweza kuwa tofauti na lako kwa hivyo utataka kujua Yeye anasema upendo wa kweli ni nini. Wazo lake la mapenzi litakufikisha mbali katika uhusiano wowote, iwe kazini, nyumbani au kwenye mapenzi. Alizungumza machache kuhusu jinsi upendo hukufanya uhisi, na zaidi kuhusu kile ambacho upendo hukufanya ufanye na usifanye. Alisema kwamba upendo ni wenye subira na fadhili na hauhusudu, haujisifu, na haujivuni. Kujizoeza kuweka sifa hizi katika maisha yako kutakwenda sambamba na kukutayarisha kwa saa ya Taurus. Kama wazo la mwisho, linaweza kufungua mambo ili kujifunza ‘injili ya milele’ ambayo malaika alipaswa kutangaza kwa mataifa yote ni nini.

Zaidi katika Zodiac na zaidi ndani ya Taurus

Taurus picha hukumu. Gemini itaonyesha kile kinachowapata wale wanaopitisha Hukumu hii. Kwa mwanzo wa Hadithi ya Zodiac tazama Virgo.

Pakua sura zote za Zodiac kama kitabu cha PDF

Kuingia ndani zaidi katika Hadithi Iliyoandikwa ya Taurus tazama:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *