Skip to content

Scorpio katika Zodiac ya Kale

  • by

Scorpio ni kundinyota la tatu la zodiac na ni sura ya nge mwenye sumu. Scorpio pia inashirikiana na kundinyota ndogo (Decans) OphiucusNyoka na Corona Borealis. Katika horoscope ya leo ikiwa umezaliwa kati ya Oktoba 24 na Novemba 22 wewe ni Scorpio. Katika usomaji huu wa kisasa wa nyota ya nyota, unafuata ushauri wa nyota kwa Scorpio kupata upendo, bahati nzuri, afya na kupata ufahamu juu ya utu wako.

Lakini je, watu wa kale waliisoma hivi mwanzoni? 

Onywa! Kujibu hili kutafungua horoscope yako kwa njia zisizotarajiwa – kukuingiza kwenye safari tofauti kisha uliyokusudia wakati wa kuangalia ishara yako ya nyota …

Scorpio ilianzia wapi?

Hapa kuna picha ya nyota zinazounda Scorpio. Je, unaweza kuona nge kwenye picha hii ya nyota? Utahitaji mawazo mengi! 

Picha ya nyota za Scorpio. Je, unaweza kuona nge?

Hata tukiunganisha nyota katika ‘Nge’ na mistari bado ni vigumu kuona nge. Lakini ishara hii inarudi nyuma kama tunavyojua katika historia ya wanadamu. 

Nyota ya Scorpio iliyounganishwa na mistari. Mkia ulioinuliwa ni wazi. Lakini unajuaje kuwa ni nge na sio ndoano?

Hapa kuna zodiac katika Hekalu la Dendera la Misri, zaidi ya miaka 2000, na picha ya nge katika zodiac hii iliyozunguka kwa nyekundu.

Scorpio katika Zodiac ya Dendera ya Misri ya Kale

Bango la Kijiografia la Kitaifa la zodiac linaonyesha Scorpio jinsi inavyoonekana katika Ulimwengu wa Kusini. Ingawa National Geographic iliunganisha nyota zinazounda Scorpio kwa mistari bado ni vigumu ‘kuona’ nge katika kundinyota hili la nyota.

Nge iliyoainishwa katika Bango la Taifa la Kijiografia la Zodiac

Kama ilivyo kwa makundi mengine, kundinyota la Scorpio la nge tayari kupiga halikuundwa kutoka kwa nyota zenyewe. Badala yake, wazo ya nge kugonga alikuja kwanza. Kisha wanajimu wa kwanza walifunika wazo hili juu ya nyota ili kuwa ishara ya kurudia. Watu wa kale wangeweza kuonyesha Scorpio kwa watoto wao na kuwaambia hadithi inayohusishwa nayo.

Hadithi ya Kale ya Zodiac

Hivyo nyota za Zodiac pamoja huunda Hadithi – hadithi ya unajimu iliyoandikwa na nyota. Ishara ya Scorpio ni sura ya tatu ya kumi na mbili. Tuliona ndani Virgo kwamba Quran na Biblia zote zinaeleza kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyeumba nyota. Kwa hiyo Hadithi ni Yake na ilitolewa mwanzoni mwa historia ya mwanadamu. Ni hadithi hii ya Unajimu ambayo wanadamu wa kwanza walisoma katika kile tunachojua sasa kama zodiac.

Kwa hivyo zodiac ya asili haikuwa horoscope ili kuongoza maamuzi yako ya kila siku kwa bahati nzuri, afya, upendo na bahati kulingana na tarehe ya kuzaliwa kwako na harakati za sayari. Ulikuwa ni muongozo wa Mwenyezi Mungu wa kutuonyesha Njia Iliyo Nyooka na ulirekodiwa na nyota za nyota ili waweze kuonekana na kukumbukwa na watu kila usiku. Hadithi ilianza na ahadi ya uzao wa Bikira katika Virgo. Iliendelea na mizani ya uzani wa Libra, akitangaza kwamba usawa wetu wa matendo ni mwepesi sana kwa Ufalme wa Mbinguni. Bei lazima ilipwe ili kukomboa matendo yetu mepesi. 

Scorpio katika Hadithi ya Kale ya Zodiac

Lakini ni nani anayedai malipo haya? Scorpio inatuonyesha na inaonyesha mzozo wa mbinguni kati ya Mbegu ya Virgo na nge. Ili kuelewa mzozo huu lazima tuone Scorpio pamoja na Decan yake (kundi nyota inayoandamana nayo iliyounganishwa nayo) Ophiuchus.

Scorpio na Ophiuchus. Kutoka toleo la 1886 la Moses na Jiolojia (Samuel Kinns, London).

Kundi hilo la nyota linaonyesha nge mkubwa (Nge) akijaribu kumuuma mtu mwenye nguvu (Ophiuchus) kwenye kisigino, huku Ophiuchus akimkanyaga nge na wakati huo huo akishindana na nyoka aliyejikunja. Nge huyu mkubwa ameinuliwa mkia wake kwa hasira, tayari kugonga mguu wa mtu huyo. Ishara hii inatuambia kwamba mgogoro huu ni wa kifo. Katika Scorpio tunaanza kujifunza asili ya malipo ya kutukomboa kutoka Libra, mizani ya haki. Nge na Nyoka (Nyoka) ni taswira mbili za adui mmoja – Shaytan.

Ishara hii katika nyota inarudia ahadi iliyotolewa kama a Ishara kwa Hadhrat Adam katika bustani ya Peponi na imeandikwa katika Taurati, pale Mwenyezi Mungu alipomwambia shetani kuhusu Mbegu ya Virgo

nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake; huo utakuponda kichwa, na wewe utamponda kisigino.

(Mwanzo 3:15)

Nge aligonga kisigino alipokuwa nabii Isa al Masih alisulubishwa msalabani, lakini nge alishindwa kufa wakati nabii alifufuka kutoka kwa kifo siku tatu baadaye. Makundi ya nyota Nge, Ophiucus na Nyoka yalitabiri hayo zamani sana kupitia Yule aliyeyapanga mbinguni. 

Migogoro na Scorpio kukumbukwa na wengine

Mgogoro huu ulioahidiwa ulioanzia Bustani na kufikia kilele chake msalabani ulikumbukwa na tamaduni nyingi za kale.

2200 BCE Muhuri wa Babeli katika Makumbusho ya Uingereza inayoonyesha majaribu ya Adamu na Hawa
Nyoka amepondwa kichwani katika Kitabu cha Wafu cha Misri ya kale

Picha hizi mbili zinaonyesha jinsi Wamisri wa kale na Wababiloni walivyowakumbuka Adamu na Hawa katika Paradiso na pia ahadi ya kupondwa kwa kichwa cha nyoka. Wagiriki wa kale walikumbuka hili kupitia Scorpio.

…unaweza kumfuatilia Ophiuchus mwenyewe aliyeangaziwa: kwa hivyo mabega yake yanayometa yanaonekana chini ya kichwa chake. …mikono yake … shika sana Nyoka, ambayo inazunguka kiuno cha Ophiuchus, lakini yeye, akiwa imara kwa miguu yake yote miwili iliyowekwa vizuri, anamkanyaga mnyama mkubwa sana, hata Nge, akiwa amesimama wima kwenye jicho na kifua chake.

Aratus akimnukuu Kutoka Karne ya 4 KK mshairi wa Kigiriki

Nyoka na Taji huko Corona Borealis

Decan ya tatu inayohusishwa na Scorpio ni Corona Borealis – taji iliyowekwa juu ya Ophiuchus na Nyoka. Fikiria picha ya kawaida ya unajimu ya dekani tatu za Scorpio zilizoonyeshwa pamoja.

Ophiuchus na Nyoka wakitazama Corona Borealis – Taji

Wote Ophiucus na Serpens wanatazama Taji – kundinyota linalojulikana kama Corona Borealis. Kwa kweli, hawa wawili wanapigania Taji hii na tunaweza kuona kwamba Serpens wanajaribu kushika Corona Borealis.

Kundi la Nyoka (Nyoka) karibu – kufikia Taji – Corona Borealis

Nyoka wanajitahidi kushikilia Taji. Hii inaonyesha asili ya migogoro kati ya hizi mbili. Huu sio tu mgogoro wa kifo, lakini pia ni mapambano ya utawala na utawala. Vita vya Nyoka na Ophiucus kuamua nani atakuwa na Taji.

Hadithi ya Scorpio – kwa ajili yako na mimi

Scorpio picha ujumbe kwa watu wote, si tu kwa wale waliozaliwa kati ya Oktoba 24-Novemba 22. Nge haielekezi kwa utajiri au upendo zaidi, lakini kutoka nyakati za kale zilizoonyeshwa kutoka kwa nyota kwa wewe na mimi kujua urefu gani Muumba wetu angefanya. kwenda ili atukomboe kutoka kwa matendo yetu mepesi, yanayohitaji mapambano makubwa hadi kifo, na haki ya kutawala kwa ajili ya mshindi. ‘Mtawala’ ni kweli maana ya ‘Masih’.

Nyota ya Scorpio katika Maandiko

Kwa kuwa Nyota inatokana na neno la Kiyunani ‘Horo’ (saa) na maandishi ya Kinabii yanaashiria saa muhimu kwetu, tunaweza kutambua ‘saa’ yao ya Scorpio. Scorpio horo is

31 Sasa hukumu ya ulimwengu huu ipo; sasa mkuu wa ulimwengu huu atatupwa nje.

32 Nami nikiinuliwa juu ya nchi, nitawavuta wote kwangu.

33 Aliyanena hayo akionyesha ni mauti gani atakayokufa.

30 Mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu.

(Yohana 12:31-33, 14:30)

Katika kusema ‘Sasa ndiyo saa’ Mtume anatuwekea alama ya ‘horo’. Scorpio inatuambia juu ya mzozo juu ya nani atatawala. Hivyo Isa al Masih anamwita Shaytan ‘mkuu wa dunia hii’ na kwa hilo saa alikuwa anakuja kukutana naye kwa migogoro. Shetani ametumiliki sote kwani mizani yetu ya matendo ni nyepesi. Lakini Isa al Masih alisema kwa kujiamini kwamba ‘hakuwa na uwezo juu yangu’ akimaanisha kwamba nguvu ya dhambi na mauti haikuwa na uwezo wowote juu yake. Hiyo horo ingejaribu kauli hii huku wapinzani hawa wawili wakikabiliana.

Usomaji wako wa Nyota kutoka kwa Zodiac ya Kale

Kwa hivyo wewe na mimi tunaweza kutumia usomaji wa nyota ya Scorpio leo kwa mwongozo ufuatao. 

Scorpio inatuambia kwamba unapaswa kumtumikia mtu fulani. Mtu ana madai ya taji ya moyo wako. Sio mpenzi, mwenzi au uhusiano ambao una madai ya mwisho kwa taji ya moyo wako. Ama ni ‘mfalme wa ulimwengu huu’ au ‘masih’ – yule ambaye atatawala Ufalme wa Mungu. Chunguza sasa nani ana taji lako. Ikiwa unaishi kuokoa maisha yako mwenyewe basi umempa taji yako ‘mfalme wa ulimwengu huu’ na utapoteza maisha yako. Kwa kuwa sifa za nge ni kuua, kuiba na kuharibu, haiendani na wewe ikiwa ana taji yako.

Jichunguze uone kama unahitaji ‘kutubu’ kama Mtume Yahya alivyofundisha kwa uwazi. Unaweza kupata mifano mizuri ili kupata wazo bora la hii inamaanisha nini. Sio sayari bali moyo wako ndio utakaoamua matokeo kwako. Mifano mizuri ya kuigwa si watakatifu bali ni watu wa kawaida wenye tabia za kawaida waliotubu. Toba inaweza kufanywa siku yoyote ya juma na pengine kuigeuza kuwa mazoea inapaswa kufanywa kila siku.

Zaidi katika Hadithi ya Zodiac

Hadithi ya mapambano kati ya maadui wawili wakubwa inaendelea Sagittarius, (au kueleweka kutoka mwanzo na Virgo).

Pakua PDF ya sura za Zodiac kama kitabu

Kuingia ndani zaidi katika hadithi iliyoandikwa ya Scorpio:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *