Skip to content

Lut in al kitab

Ishara ya Lut

  • by

Lut (au Lut katika Taurati/Biblia) alikuwa mpwa wa Ibrahim (SAW). Alikuwa amechagua kuishi katika jiji lililojaa watu waovu. Mwenyezi Mungu alitumia hali hii kama ishara… Read More »Ishara ya Lut